Aikido Judo Ju-Jutsu


Aktuelles

16.11.2015 Kategorie: Ju-Jutsu Ju-Jutsu

Neuer Ju-Jutsu Kurs

Thema: Tea-Kwon-Do


Unser Neuer Trainer - Tayfun Eren (wird begrüßt?)


Körperbeherrschung


Stretching

Neuer Ju-Jutsu-Kurs am 11.11.2015Ausführlicher Bericht  hier  klicken...